Het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking organiseert, in opdracht van de burgemeester van Utrecht, de stedelijke herdenking op 4 mei (Domplein) en de Herdenking van de Bevrijding van de Stad Utrecht op 7 mei (Hogelandse Park). Het comité bestaat volledig uit vrijwilligers.

De samenstelling van het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking is als volgt:

 • Charles Chambone
 • Saskia Driesen (penningmeester)
 • Floris de Hart
 • Bart Hobo
 • Merlin Majoor
 • Bas Meijer (voorzitter)
 • Claudia Prins
 • Marc van Rossum du Chattel (perschef)
 • Yoni Shem Tov (secretaris)
 • Charito Davila Talavera
 • Carla Wildeboer
 • Tony Wildhove (adviseur)

Secretariaat:

p/a Stadhuis – Kabinet Burgemeester
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
06 – 29 40 07 57 (niet voor vragen van de media)
secretaris [@penstaartje] 4meiutrecht.nl

Media:

Voor vragen van de media is het comité bereikbaar via: 0652 – 063 637