Het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking organiseert, in opdracht van de burgemeester van Utrecht, de stedelijke herdenking op 4 mei (Domplein) en de Herdenking van de Bevrijding van de Stad Utrecht op 7 mei (Hogelandse Park). Het comité bestaat volledig uit vrijwilligers.

De samenstelling van het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking is als volgt:

  • Charles Chambone
  • Saskia Driesen (penningmeester)
  • Jesper Rijpma (voorzitter)
  • Marc van Rossum du Chattel (perschef)
  • Yoni Shem Tov (secretaris)
  • Juultje Verhaaren
  • Maarten van de Wetering
  • Carla Wildeboer
  • Tony Wildhove (adviseur)

Secretariaat:

p/a Stadhuis – Kabinet Burgemeester
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
06 – 29 40 07 57 (niet voor vragen van de media)
secretaris [@penstaartje] 4meiutrecht.nl

Media:

Voor vragen van de media is het comité bereikbaar via: 06 – 19 06 51 03