VOORZITTER GEZOCHT

Het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking is sinds 1947 verantwoordelijk voor de organisatie van de stedelijke herdenking op 4 mei op het Domplein en de aansluitende activiteiten (waaronder het Herdenkingsconcert in de Domkerk). Daarnaast organiseert het comité jaarlijks de herdenking van de bevrijding van de stad Utrecht op 7 mei in het Hogelandsepark. Ten slotte fungeert het comité als (informeel) adviesorgaan met betrekking tot herdenkingsvraagstukken.

Het comité bestaat uit ongeveer tien leden en voert haar werkzaamheden uit in opdracht van de burgemeester van Utrecht. Het comité zoekt per direct een nieuwe voorzitter. Hij/zij wordt gevraagd mee te lopen tijdens de herdenking van 2018 en na de herdenking het stokje van de huidige voorzitter over te nemen.

EIGENSCHAPPEN

 • Woonachtig in de gemeente Utrecht
 • Enthousiast en betrokken, en weet dat te vertalen in daden
 • Affiniteit met herdenken en aanverwante thema’s
 • Communicatief vaardig (zowel in schrift als gesproken woord)
 • Heeft (of ontwikkelt) inzicht in vraagstukken rondom herdenken en kan daarover adviseren
 • Beschikbaarheid van ongeveer 1 dagdeel per maand
 • Een bestuurlijk/politiek netwerk in Utrecht is een pre

TAKEN

 • Voorzitten vergaderingen van het comité
 • Eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden van het comité
 • Bestuurlijke aanspreekpunt voor de gemeente en andere stakeholders (zoals het Bevrijdingsfestival Utrecht)
 • Begeleiding van de burgemeester op 4 en 7 mei
 • Woordvoering in de media namens het comité (in samenwerking met de perschef)

OMVANG & BEZOLDIGING

Het Comité vergadert (met uitzondering van de zomermaanden) eenmaal per 6 weken. De inschatting van de inzet van de voorzitter is 1 dagdeel per maand, waarbij als vanzelfsprekend de maanden voorafgaand aan 4 mei iets meer inzet vergen. Beschikbaarheid op 4 en 7 mei is vereist. De functie is onbezoldigd.

CONTACT

Neem bij vragen contact op met het secretariaat van het Utrechts Comité 4 mei Herdenking via secretaris@4meiutrecht.nl. Bij interesse ontvangen wij graag uiterlijk 9 maart via hetzelfde e-mailadres een korte motivatie en een CV.

Menu