Dinsdag 7 mei 2019, 19.00 uur, Hogelandse Park

Herdenkingsplechtigheid Bevrijding Stad Utrecht

Elk jaar wordt op 7 mei, bij het monument aan de Biltstraat (de witte ijsbeer), het einde van de oorlog in Utrecht herdacht. Er wordt door het College van B&W van de gemeente Utrecht een hulde uitgesproken aan de bevrijders van de stad, de Polar Bears. Ook de (loco-)commissaris van de Koning van de provincie Utrecht is aanwezig.

Tijdens de plechtigheid, waarbij ook een delegatie van de Utrechtse studentenweerbaarheid aanwezig zal zijn, worden er bloemen en kransen gelegd. De Koninklijke Brassband Utrecht speelt enkele muziekstukken.

Er wordt stilgestaan bij de bevrijders van Utrecht, de 49ste West Riding Infanteriedivisie, 146ste Infanteriebrigade van het Eerste Canadese Leger, beter bekend als de Polar Bears. Deze divisie kwam op 7 mei via de Biltstraat de stad binnenrijden. De Duitsers hadden zich net overgegeven.

Utrecht denkt elk jaar met grote dankbaarheid terug aan deze bevrijders. Iedereen is welkom bij dit huldebetoon in het Hogelandsepark bij de Museumlaan in Utrecht.

foto