Het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking organiseert, in opdracht van de burgemeester van Utrecht, de stedelijke herdenking op 4 mei (Domplein) en de Herdenking van de Bevrijding van de Stad Utrecht op 7 mei (Hogelandse Park). Het comité bestaat volledig uit vrijwilligers.

De samenstelling van het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking is als volgt:

  • Nicolette Bos
  • Charles Chambone
  • Youri van Dorssen (secretaris)
  • Saskia Driesen (penningmeester)
  • Merlin Majoor
  • Bas Meijer (voorzitter)
  • Yoni Shem Tov 
  • Charito Davila Talavera
  • Miriam Valten
  • Carla Wildeboer

Visie, plannen en middelen  

Het comité, handelend onder de statutaire naam Stichting 4 mei Comité Utrecht, heeft haar plannen voor de komende jaren vastgelegd in het Beleidsplan 2019 – 2021. Dit plan kunt u  hier downloaden. Het financieel jaarverslag kunt u hier inkijken. 

Secretariaat:

p/a Stadhuis – Kabinet Burgemeester
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
secretaris [@penstaartje] 4meiutrecht.nl

Media:

Voor vragen van de media is het comité bereikbaar via: 0652 – 063 637