Wat zou ik gedaan hebben?

Het is dit jaar het Jaar van Verzet. Ook in onze stad kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog verschillende Utrechters in opstand tegen de tirannie van de bezetter. Als we op 4 mei in Utrecht de Tweede Wereldoorlog herdenken, is het goed om ook stil te staan bij deze helden. Zodat ze de erkenning krijgen, die ze verdienen.

Laten we vertellen hoe Anne-Marie Tellegen vanuit het hol van de leeuw het Utrechtse verzet coördineerde. Hoe Trui van Lier en Jet Berdenis van Berlekom, met gevaar voor eigen leven, vanuit Kindjeshaven een groot aantal joodse kinderen van een wisse dood redden. Hoe heldhaftige studenten in 1942 de studentenadministratie in de brand staken. En hoe de leden van de Oranje Vrijbuiters hun verzetsdaden bijna allemaal moesten bekopen met de dood. Hun verhalen van moed en onbaatzuchtigheid moeten een blijvende bron van inspiratie blijven.

Tegelijk waren er zoveel Utrechters die in relatieve anonimiteit – maar zeker niet met minder risico’s – hun steentje bijdroegen aan het verzet. Dit geldt ook voor onze kransleggers dit jaar, Theresia Dhont en Henk Ferwerda. Jong als zij waren aan het einde van de oorlog, schuwden zij het koerierswerk en het uitgeven van illegaal drukwerk niet, ondanks de levensgrote kans op vervolging. Lees hier hun indrukwekkende verhaal.

Wat zou ik gedaan hebben? Zou ik mij actief hebben verzet? De vraag stellen is makkelijker dan hem beantwoorden. Met de kennis van nu acht iedereen zich makkelijk een held. Voor onze kransleggers was het eigenlijk geen vraag, voor hen was het heel normaal. Aan ons de taak om de volgende generaties duidelijk te maken dat heldendom geen gemakkelijke keuze is.

Jesper Rijpma

Voorzitter Utrechts Comité 4 mei-Herdenking